Pensioengemak

Pensioenregeling en Arbeidszaken

Wij adviseren u over de pensioenregeling voor (de medewerkers van) uw bedrijf. Wij geven een volledig en onafhankelijk pensioenadvies. Het begint met een goede inventarisatie. We kijken bijvoorbeeld naar de toekomstverwachting van het bedrijf, welke lasten te dragen zijn en wat concurrenten/ branchegenoten aanbieden. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende pensioenregeling die voldoet aan de wensen. Ook voor Arbo gerelateerde zaken en ziekengeldverzekeringen voor uw werknemers kunt u bij ons terecht.

Wie personeel in dienst heeft, krijgt vanzelf te maken met het arbeidsrecht. De belangrijkste regels staan in het Burgerlijk Wetboek, waarin beschreven is wat een arbeidsovereenkomst inhoudt en welke regels gelden voor werkgevers en werknemers. In de dagelijkse werkpraktijk draait het vooral om aannemen en ontslag. In de medische sector draait het om de juiste  arbeidsovereenkomsten, de cao, ontslagregels, de transitievergoeding en de inhuur van zelfstandigen. Ook het tijdelijk en vaste contract en de daarbij behorende AWf (WW) premies hoog en laag is een materie op zich. Laat u zich goed informeren door een Arbeidsjurist die verstand heeft van de (medische) praktijk.

Jan Zwiers
Jan ZwiersRegister Pensioen Adviseur
Jorine Barents
Jorine BarentsArbeidsrecht jurist